Administratie & belastingadvieskantoor Sabaccount

Administratie & belastingadvieskantoor


Noab

NOAB

 

 

Administratie & belastingadvieskantoor Sabaccount is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Een NOAB-lid is:

de administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt
de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiƫring regelt en de kostprijsberekeningen maakt
de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert
de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen
de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden
de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

Garantie

De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliƫnt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

Permanente kwaliteitscontrole

De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een ‘herkwalificatie’.

NOAB Leveringsvoorwaarden-2014